Nicholas Poppe (1897*): Altmışıncı Doğum Yılı Dolayısıyla Hayatı ve Eserleri Üzerîne Bir Deneme

Ahmet TEMİR

Öz


Çalışmada, Altay dilleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış olan Nicholas Poppe’nin hayatı ve eserlerine yer verilmiştir.

 


Anahtar Sözcükler


Nicholas Poppe; Biyografi

Tam Metin:

PDF