Şili’nin İlk Nobel Ödülü Alan Ozanı Gabriela Mistral

Hale TOLEDO

Öz


Gabriela Mistral(1889-1957) 1945 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ilk Latin Amerikalı kadın şairdir. Şili’nin yetiştirdiği Mistral eğitimci ve diplomat kimliğiyle yıllarca ülkesine hizmet etmiştir.Şiirlerinin temasını doğa, aşk, anne şevkati oluşturmaktadır. Şili yerli halkı Aymara kökenli olduğu bilinen Mistral yıllarca ülkesinin sorunlarını çözmeye kendini adamış, bir anne şevkatiyle çalışmıştır.

Anahtar Sözcükler


Mistral; Pablo Neruda; Nobel Edebiyat Ödülü; Şili; Feminizm

Tam Metin:

PDF