Celâlî Fetreti: A. 1596 Sırasında Osmanlı Devletinin Umumî Durumu 1- İran ve Avusturya Harblerinin Uzamasından Doğan Hoşnutsuzluk

Mustafa AKDAĞ

Öz


Çalışmada, Celali isyanları sırasında Osmanlı Devleti’nin genel durumu hakkında bilgiler verilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı Devleti; Celali İsyanları; İran-Avustrya Savaşları

Tam Metin:

PDF