Teke Yöresi Orta Bölümünün Mevziî Coğrafyası

Talip YÜCEL

Öz


Teke Yöresi, Antalya ve Fethiye Körfezi arasında kalan farklı ve zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bu çalışmada, yörenin iklimi, doğal bitki örtüsü, nüfusu ve tarımı incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Teke Yöresi; Ege Bölgesi; Akdeniz Bölgesi

Tam Metin:

PDF