Türkiye Tarihi ve Antropolojisi Üzerine

Afet İNAN

Öz


Bu yazıda, DTCF Dergisi'nin 1948 yılı VI. cildinin 1-2. sayısında “Antropoloji ve Tarih” başlığı altında yayınlanan makalede, Afet İnan'ın “Türkiye Halkının Antropolojik Karakterleri ve Türkiye Tarihi” adlı kitabının esas alınmış olduğu, ancak kitabın yanlış değerlendirildiği belirtilmiş; söz konusu makaledeki yanlışlıklara ve kitabın yazarı Afet İnan tarafından tartışmaya konu olan bölüm ve açıklamalara yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Tarih; Prehistorya; Türkiye Tarihi; Antropoloji ve Tarih İlişkisi; Türkiye Coğrafyası

Tam Metin:

PDF