İç Anadolu Yağışlarının Temevvüç ve Temayülleri

Talip YÜCEL

Öz


İklim elemanlarından biri olan yağışların dalgalanma ve eğilimlerinin (temevvüç ve temayülleri) araştırmaları, 1625 yılında Sir Francis Bacon tarafından başlatılıp, günümüze kadar devam etmiştir. Yağışların bu durumu, İç Anadolu Bölgesi kapsamında incelendiğinde, bu dalgalanma ve eğilimlerin nasıl hesaplandığı, yıllık yağış grafiklerinin tetkiki, mevsimlerin yağış dalgalanmaları ve geçişleri tablolaştırılıp, bilimsel kanıt ve nedenlerle anlatılmıştır. Makalede, yağış durumu, İç Anadolu Bölgesi’ndeki illere, illerin karakteristik özelliklerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Yağış Türleri; İç Anadolu Bölgesi; Yağış Dalgalanması

Tam Metin:

PDF