Stephen Spender ve Modern İngiliz Şiirindeki Yeri

Ahmet UYSAL

Öz


I. Dünya Savaşı’ndan itibaren İngiltere’de her on yıllık dönemde yeni bir şiir akımı ortaya çıkmaktadır. Bu akımlardan olan Sosyal Devrim şairleri arasında yer alan Stephen Spender modern psikanaliz, sanayileşme, makineleşme, savaş karşıtlığı ve lirizm konularıyla ön plana çıkmıştır. Makalede, Stephen Spender’in I. Dünya Savaşı sonrası İngiliz şiirindeki yeri ve farklılıkları, şiirlerinden örneklerle açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler


İngiliz Edebiyatı; İngiliz Şiiri; Savaş Karşıtlığı; Sanayileşme; Lirizm; I. Dünya Savaşı

Tam Metin:

PDF