Ağ İle Ördek Avı

İ. Kılıç KÖKTEN

Öz


Çalışmada Karadeniz Bölgesi Samsun-Rize hattında yerel halkın hem beslenme hem de ticari hayatta kullanmak amacıyla kendine has özellikteki araç ve teknikleri olan “ağ” ile yapılan ördek avları anlatılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Avcılık, Ağ ile Avlanma; Ördek Avı; Kuş Avı

Tam Metin:

PDF