Beypazarı Güneyinde Bir Fosil Vadi ve Jeomorfolojik Önemi

Erol OĞUZ

Öz


Ankara’nın ilçelerinden Beypazarı’nın 12 km. güneyinde Tahirköy yakınlarındaki “Çetin Boğaz” vadisi, sert iç püskürük taşlar içinde oyulduktan sonra Pliyosen akarsu-göl tortulları ile dolmuş, yumuşak dolguların 4. zamanda aşınması sonucu yer şekli olarak oluşmuştur. Çetin Boğazı, derin vadilerden birisidir ve siyenitik sert taşlar içindeki, eski fosil bir vadinin killi-kumlu yumuşak tortullarının yeniden aşınması ile ortaya çıkmıştır. Makalede, Beypazarı yakınlarındaki bu vadinin oluşum süreci ve özellikleri açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Jeoloji; Vadiler; Çetin Boğazı; İç Anadolu Bölgesi; Tortul Kütleler; Ankara-Beypazarı

Tam Metin:

PDF