Yazma Sözlük ve Gramerler

Saadet ÇAĞATAY

Öz


Çalışmada Oxford’un Bodleian Kütüphanesi ve British Museum Kütüphanesi’nde bulunan dört Türkçe sözlük ve gramer kitabı, kapsam ve içerik yönünden Türk dil ve edebiyat tarihi açısından önemi göz önünde bulundurularak incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Bodleian Kütüphanesi; Lügatname, Türk Dili ve Edebiyatı; Türkçe; Latince; Leksikografi; Sözlük Bilim

Tam Metin:

PDF