Anadolu Belbaşı Kültürü Hakkında Kısa Bir Eleştirme

İ. Kılıç KÖKTEN

Öz


Çalışma, Enver Y. Bostancı’nın Belleten dergisinin 24. cilt, 102. sayısında yayınlanan “Belbaşı Kaya Sığınağında Bulunan Üst Paleolitik ve Mesolitik Endüstri--Belbaşı Kültürü” adlı yazısına yapılan eleştiridir. Bu bağlamda; Belbaşı kaya sığınağının fiziksel yapısı, ismini nereden aldığı, tarihin bu kültürdeki altyapıya etkisi üzerindeki görüşlere yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Protohistorya; Tarih Öncesi Dönemler; Kaya Sığınakları; Belbaşı Kaya Sığınağı

Tam Metin:

PDF