Almancada İlgeçlerin Kullanım Alanları ve Türkçedeki Karşılıkları

Kristinus HEINZ

Öz


Makalede, Almancadaki ilgeçlerin kullanım alanları ile onların Türkçedeki karşılıkları konu edilmektedir. Bu bağlamda, önce yerel ilgeçler, sonra ilgeçli nesnesi olan fiillerle zarflarla kullanılan fiiller ve onları birbirinden ayıran kriterler, bu gruba girmeyen ilgeçli fiillerin farklılıkları ile ilgeçli fiillerin Almanca ve Türkçe sözlüklerdeki durumu karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve ilgeçler, çalışmanın sonunda ek olarak verilmektedir. Makalede, Almancadaki ilgeçlere, ilgeçlerin Almanca öğrenen Türklerde ortaya çıkan öğrenme güçlüklerine dikkat çekilmekte ve bu konunun daha kapsamlı bir biçimde araştırılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Almanca; Türkçe; İlgeçler; Fiiller; Nesne; Zarflar; Edatlar