Upanishad’lar

Kemal ÇAĞDAŞ

Öz


Çalışmada, Sanskrit edebiyat içerisinde geniş bir yer tutan ve eski Hindistan’ın fikir ve sosyal hayatında çok önemli olan eserlerin en eskileri sayılan, on iki Upanishad'ın içindekiler incelenmiş ve taşımakta oldukları fikir ve inançların özellikleri belirtilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Eski Hindistan; Sanskrit Edebiyat; Upanishad; Hindistan Tarihi; Hint İnanışları; Dinler Tarihi

Tam Metin:

PDF