Lamartine ve Türkiye – 3. Bölüm

Lamia KERMAN

Öz


Daha önce aynı başlıkla yayımlanan makalenin devamı niteliğindeki bu makalede, Doğu yolculuğu sırasında Türklerle yakın ilişkiler kuran Lamartine’in, Türkler’in nitelikleri, erdemleri, eksiklikleri ve Osmanlı Devleti’nin izlediği siyasi tutuma dair gözlemleri ele alınmıştır. İnsan ruhuyla yakından ilgili olan yazar dikkatli gözlemleri sonucunda Türklerin dürüst, adil, konuksever oldukları düşüncesine ulaşır.


Anahtar Sözcükler


Lamartine; Türkler; Osmanlı Gündelik Yaşamı; Gelenek ve Görenekler