Eski Şarkta Kütüphaneler

Otten HEINRICH, Füruzan KINAL (Çev.)

Öz


Eski Şark koleksiyonlarındaki metinler, o dönemde önemli olan ekonomi konularındadır. Mezopotamya’nın arkeolojik kazılarında ortaya çıkan belgeler, tabletler ve kalıntıları, dönemin kütüphane algısı, kütüphane benzeri bir yapıya ne kadar ihtiyaç duydukları, bunları nasıl oluşturup sakladıkları konularında araştırmalar yapıldığını ortaya koymaktadır. Çalışmada, başkâtip denilen kişilerin yazmış oldukları tabletlerden yola çıkarak, Eski Şark’ta kütüphane ve arşivlerin koleksiyonları, çalışanları, depolama ve erişim sistemlerinden bahsedilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Mezopotamya Uygarlığı; Antik Kütüphaneler; Kütüphane Tarihi; Eski Kütüphaneler

Tam Metin:

PDF