Türkiye’de Yağmur Duası ve Psiko-Sosyal Metotla İncelenmesi

Orhan ACIPAYAMLI

Öz


Türkiye'de halk, kuraklığı çeşitli sebeplere bağlamaktadır. Bu sebepler geçmişten günümüze kadar geçen süreçte insanların yaşadığı ortamlarda edindiği tecrübelerle çeşitlenmektedir. İnsanlar buna çözüm olarak çeşitli uygulamalar yapmaktadırlar. Bunların başında yağmur duası gelmektedir. Yağmur Duası da içinde bulunduğu yöreye göre farklılık göstermektedir. Çalışmada, Türkiye'de yağmur duası geleneği ve halk arasındaki anlamı ile ilgili konulara değinilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Yağmur; Kuraklık; Yağmur Duası; Yerel İnanışlar; Türkiye

Tam Metin:

PDF