Yozgat - Akdağmadeni ile Mucur – Himmetdede Arasındaki Belgede Bazı Jeomorfolojik Müşahadeler

Özdoğan SÜR

Öz


Yozgat - Akdağmadeni ile Mucur - Himmetdede arasında bölgelerde yapılan gözlemlerde bugünkü morfolojik karakterinin esasları belirlenmiştir. Bu çalışmada, dağlık alanlar, geniş lav platoları ve vadi gibi alanlar içerisinde gelişen bazı jeomorfolojik olayların zaman içerisindeki değişimleri incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Jeomorfolojik Olaylar; Yozgat; Akdağmadeni; Mucur; Himmetdede; Morfoloji; İç Anadolu Bölgesi; Jeoloji

Tam Metin:

PDF