Sanherib’in Ölümü ve Asar Haddon

Kadriye YALVAÇ

Öz


Sorgonit hükümdarı Sanherib ilginç bir şekilde ölmüştür. O dönemde bu katle dair bir belgenin bulunamaması dikkat çekmiştir. Sanherib öldükten sonra oğulları arasında taht kavgası çıkmış, bu kavgayı Asar Haddon kazanmıştır. Burada dikkat çeken nokta, Sanherib’in Babil kültüründen nefret etmesi, oğlu Asar Haddon’nun ise Babil kültürüne hayran olmasıdır. Çalışmada, Sangoritler döneminin önemli figürlerinden olan Sanherib’in ölümü ve Assar Haddon’un tahta geçişi ile ilgili olaylar incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Babil Tarihi; Babil Kültürü; Babil Kralları; Babil Taht Kavgaları

Tam Metin:

PDF