Veliahtlık Meselesi ve Asurbanipal

Kadriye YALVAÇ

Öz


Makalede, Basra Körfezi'nden Kilikya, Suriye ve Mısır'a kadar uzanan Asurluların güçlü kralı Asurbanipal'in veliahtlık ve hükümdarlık dönemlerine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Asurlular; Asurbanipal; Siyaset

Tam Metin:

PDF