Japonya’daki Dini, Kültürel ve Sosyal Reformlara Genel Bakış

Sedat Veyis ÖRNEK

Öz


Makalede, Japonya’da dini, kültürel ve sosyal reformlar hakkında genel bir bilgi verilmektedir. Bu bağlamda, Japonya’nın kültür tarihi, Çin kültürünün ülkeye girişi, Japonya’nın Batı ile tanışması ve bu kültürü kanıksaması üzerinde durulmaktadır. Sosyal ve kültürel reformlar içerisinde eğitim ve öğretim yapısı ve yazı olgularına değinilmiş; dini ve siyasi yapı irdelenmiştir. Ayrıca, dini, kültürel ve gelenek yapıları Türkiye ile karşılaştırılmış; benzer ve farklı yönler ortaya konmuştur.

Anahtar Sözcükler


Japonya; Türkiye; Din; Kültür; Sosyal Reformlar

Tam Metin:

PDF