“Uno, Nessuno E Centomila” Adlı Eserde Gerçek Algısı Einstein ve Heisenberg İkileminde Pirandello

Bülent AYYILDIZ

Öz


Luigi Pirandello, XX. yüzyıl İtalyan ve dünya edebiyatının en önde gelen isimlerinden biridir. Sadece yazmış olduğu tiyatro oyunlarıyla değil, öyküleri ve romanlarıyla da edebiyat dünyasında kendisine kalıcı bir yer edinmiştir. Eserlerindeki yeniliklerden ve edebiyat alanındaki başarılarından ötürü ölümünden iki yıl önce (1934 yılında) Nobel Edebiyat ödülüne layık görmüştür. “Uno, nessuno e centomila”, yazarın 1926 yılında yayınladığı, ancak çalışmasının kökenleri çok daha eskilere uzanan, 1900lü yılların başlarında yazmaya başladığı, oldukça iyi bilinen bir eseridir. Ayrıca, bu eser sadece edebiyat açısından değil, ortaya attığı fikirler ve ilgilendiği sorunlar açısından da büyük önem taşır. “Gerçek nedir?” sorunsalı etrafında şekillenen bu eser, bir yandan edebi Pirandello’yu bizlere sunarken, diğer yandan düşünür-filozof Pirandello’yu da gözler önüne serer. Bu çalışmada amaçlanan, Pirandello’nun “Uno, nessuno e centomila” adlı eserinde gerçek algısı, gerçeğin ne olduğu üzerine tartışmak ve bunu yaparken Pirandello’nun Einstein ve Heisenberg ikileminde “Gerçek nedir?” sorusuna verdiği cevapları incelemek, diğer bir deyişle, Pirandello’nun gerçeğe yaklaşımını irdelemektir.

Anahtar Sözcükler


Pirandello; Einstein; Heisenberg; Gerçek; İtalyan Edebiyatı

Tam Metin:

PDF