Antropolojinin Konusu ve Alanı

Ralph Leon BEALS, Harry HOIJER, Gürbüz ERGİNER (Çev.)

Öz


Antropolojide yeni dönem, tarihsel yöntemlerden yararlanmada yeni yaklaşımlara ulaşılmasıyla ve tarihsel olmayan yöntemlerin gelişmesiyle belirginleşmiştir. Her iki yaklaşım, kültürel süreçlere ve genelleştirme araştırmalarına ya da kültürle ilgili yasalara olan ilgiyi giderek artırmıştır. Genelde, tarihsel yaklaşımın izleyicileri her zaman ve her yerde ortaya çıkan kültürü bir bilim olarak araştırma eğilimindedirler. Tarihsel olmayan yöntemlerin izleyicileri ise gelişme süreci içinde kültürlerin biliminin ne olması gerektiği, tek tek toplumların ve böylesine toplumların özelliklerinin ele alınması konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Çalışmada, antropoloji, antropolojinin temel sorunu, biyolojik antropoloji, sosyal ve kültürel antropoloji, antropolojinin tarihsel temelleri, antropolojinin diğer bilimlerle ilişkileri ve antropolojinin uygulamaları konuları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Biyolojik Antropoloji; Sosyal ve Kültürel Antropoloji

Tam Metin:

PDF