Antonio Buero Vallejo ve Bir Merdivenin Öyküsü Üzerine

Yıldız ERSOY CANPOLAT

Öz


1936-1939 yılları arasında İspanya’da yaşanan iç savaş, yüzbinlerce insanın ölmesine, yaralanmasına, ülkenin harap olmasına neden olmuştur. Bu olay, kültür yaşamına da büyük bir darbe indirmiştir. Bu yıllarda sansür kurallarına uymak koşuluyla roman ve şiir yazılmıştır, ancak İspanyol tiyatrosu tam bir gerileme dönemine girmiştir. 14 Ekim 1949’da Teatro Español de Madrid’de sahnelenen Antonio Buero Vallejo’nun “Bir Merdivenin Öyküsü” (Historia de una escalera) adlı yapıtı, Luciano Garcia Lorenzo’nun da belirttiği gibi, “savaş sonrası İspanyol Tiyatrosu’nun başlangıç noktası” olmuştur. İspanyol tiyatrosunun yeniden canlanmasını sağlayan yapıt, daha ilk sahnelenişinde hem halkın hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanmıştır. Makalede, Franco rejimini eleştiren, gerçekçi ve gelenekçi tiyatro-edebiyat anlayışına sahip olmayan Antonio Buero Vallejo’nun söz konusu eseri üzerinden, dönemin İspanyol tiyatrosu anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler


İspanyol Tiyatrosu; "Bir Merdivenin Öyküsü"; Antonio Buero Vallejo

Tam Metin:

PDF