Konfüçyüsçülük ve Eğitim

Tülay ÇAKMAK

Öz


Konfüçyüs toplumsal eğitimi iki aşamada değerlendirmektedir. Ona göre, eğitim siyasetten, ekonomiden, hukuktan ve askeri hizmetten kesinlikle ayrı tutulamaz. Ancak, toplumsal öğretimde önceliğin toplumun siyasi düşüncesine verilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bunun farkına varabilmek için aile ve atalara saygı (xiao) ile kişinin büyük kardeşine olan sevgisi ve saygısı anlamına gelen kardeşlik görevi (ti) fikirleri eğitimin önemli prensibi olarak vurgulanmalıdır. Ayrıca, siyasetin bu fikirlerden etkileneceğine inanırken diğer yandan siyasetin ve öğretimin ayrı olgular olduğunu ve siyasetin temel olarak kültürel öğretimden ve ahlaki açıdan iyi eğitilmiş insanlardan olumlu anlamda etkileneceğini ileri sürmektedir. Konfüçyüs’ün toplumsal eğitimde amaçladığı ikinci aşama öğretim ve insan eğitimidir. Bu makale, Konfüçyüs’ün eğitim anlayışını incelemektedir.

Anahtar Sözcükler


Çin Edebiyatı; Konfüçyüs; Eğitim