Seyyid Şerif Cürcânî’nin "Var Olanların Dereceleri" Risalesi

Recep DURAN

Öz


Seyyid Şerif lakabı ile bilinen Mahmud-ı Cürcânî (1340-1413), felsefe ve kelâm konularında çok sayıda eseri bulunan bir düşünürdür. "Var-olanların Dereceleri" Risâlesi'nin ikisi Arapça biri Farsça olmak üzere üç nüshası bulunmaktadır. Farsça olan risale Arapça yazılmış olanlara oranla daha geniştir. Çalışmada, dönemin medrese eğitimine de ciddi katkısı olan Seyyid Şerif Mahmud-ı Cürcânî’nin söz konusu risalesine konu olan var-olanlık ile ilgili açıklama ve yorumlarına yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


İslam Felsefesi; Osmanlı Bilim Adamları; Kelam; Seyyid Şerif; İslâm; "Var Olanların Dereceleri"; Risâle

Tam Metin:

PDF