Fiziksel Yapının Bir Göstergesi Olarak ‘Boyun Çevresi’: Yükseköğrenim Gençliği Üzerinde Antropometik Bir Araştırma

Erksin GÜLEÇ, İzzet DUYAR

Öz


Makalede, boyun çevresinin, beden yapısının ya da beslenme durumunun bir göstergesi olarak kullanılıp kullanılmayacağı, beslenme araştırmalarında çok sık başvurulan üstkol çevresinin de antropometrik değişkenlerle olan ilişkisi, boyun çevresinin fiziksel yapıyı ne ölçüde yansıttığı, çeşitli antropometrik ölçülerle boyun çevresinin ilişkisi araştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Antropometri; Boyun Çevresi; Beslenme; Antropometrik Ölçüler; Beden Yapısı

Tam Metin:

PDF