Bengal Edebiyatı ve Baüller (İlâhiler Söyleyerek Dans Eden Zahitler)

Rasih GÜVEN

Öz


Bengal dili ve edebiyatı iki büyük bölümde incelenebilir: Eski (Klasik) Bengal Edebiyatı ve Modern (Yeni) Bengal Edebiyatı. Eski Bengal Edebiyatı, altı ayrı bölümden oluşmaktadır. Mikael Madhusudan Dutt (1824-1873), Yeni Bengal Edebiyatı’nın kurucusudur. Baüller, Kuzey-Doğu Hindistan’da ve özellikle Doğu ve Batı Bengal’de çoğunlukta bulunan Baüller, bir kült olarak başlangıcı tesbit edilemeyen uzun asırlardan beri varlıklarını korumuşlardır. Makalede, eski ve yeni Bengal Edebiyatı ile Baüller hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Bengal Dili; Eski Bengal Edebiyatı; Yeni Bengal Edebiyatı; Baüller; Hindistan

Tam Metin:

PDF