Van Ovasının İklim Özellikleri

Ejder KALELİOĞLU

Öz


Makalede, Van Ovası’nın coğrafi ve topografik özellikleri; sıcaklık, rüzgarlar, yağış başlıkları altında tablo ve şekillerle anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Doğu Anadolu Bölgesi; Van Ovası; İklim

Tam Metin:

PDF