Büyük İtalyan Şairler için Mezar Kültünün Önemi

Gülbende KURAY

Öz


İtalyan edebiyatına bakıldığında ilk yüzyıllardan itibaren İtalyan şairlerin mezarlık şiirini tercih ettiği fark edilmektedir. Çeşitli sebeplerle birçok şair eserlerinde bu temadan etkilenmiştir. Başka bir deyişle, mezar kültü neredeyse her yüzyılda şairlerin favori konuları arasında önemli bir yere sahip olmuştur. Ortçağ’da da sık sık Hristiyanlık destanları, bu konu üzerinde duran pagan destanları ile bir araya getirilmiştir. Dante’den önce yeraltı dünyası fikri bazı fantastik görüşlerin ilhamı olmuştur. Örneğin, Ortaçağ’da dini destanlara uygun mezar taşı motifleri Arthur efsanesine ait bazı fantezilerle karıştırılmıştır. Mezar taşları ve hayaletler Ortaçağ yazarlarının abartılı fantezilerini harekete geçirmiştir. Popüler şiir de bu imgeleri benimsemektedir. Ariosto ve Tasso gibi Rönesans şairlerinde bile romantik mezar taşı öğelerine sıklıkla rastlanmaktadır; diğer şairlerde ise, özellikle Petrarch ile beraber bu motifin her şeyden önemlisi sembolik bir değeri vardır.

Anahtar Sözcükler


İtalyan Edebiyatı; İtalyan Şiiri; İtalyan Şairleri; Mezar Taşı Kültü