Psikosomatik Hastalıklar ve Kültür

H. Ahmet MADEN

Öz


Makalede, konu ile ilgili uzmanların tanım ve teşhisleriyle psikosomatik hastalıkların türleri tartışılmış, hastalıkların ortaya çıkış nedenleri ve etkenleri hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Psikoloji; Psikiyatri; Psikosomatik Hastalıklar; Sosyo-Kültürel Çevre; Alkolizm; Göç; Gebelik; Stress; Yaşlılık

Tam Metin:

PDF