Alkolizm Psikosomatiği ve Kültürel Nitelikleri

Ahmet MADEN

Öz


Alkol davranışı, yeri, zamanı ve miktarı kültürel olarak belirlenmektedir. Alkolizme bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik ve biyolojik bozukluklar bireyde başlayıp topluma yansımakta ve çeşitli rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bundan dolayı alkolizm, bireysel gibi görünmesine karşın toplumsal bir olaydır. Öte yandan bazı toplumsal ve kültürel özellikler, bireyi alkolizme yöneltmekte ve psikosomatik hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Alkolizmin kendisi de psikosomatik ve kültürel bir olaydır. Bu nedenle alkolizm; psikolojik, sosyolojik ve antropolojik nitelikleriyle birlikte ele alınmalıdır. Teşhis ve tedavide de birey, toplum, ve kültürel özellikler dikkate alınmalıdır. Yörelere, toplumlara, yaş ve cins gruplarına göre değişiklik gösteren alkolizm, pek çok hastalıklara ortam hazırladığı gibi, pek çok sosyal değişkenden de etkilenmektedir. Sorunun çözümü konusunda mutlaka kültür biliminden yararlanılmalıdır.

Anahtar Sözcükler


Alkolizm; Alkol Bağımlılığı; Psikoloji; Sosyoloji; Antropoloji

Tam Metin:

PDF