Çin Resim Sanatı

Bülent OKAY

Öz


Çinliler, resim sanatını, "Çin Hat Sanatı"nın bir dalı gibi görürler. Çin resim sanatı ile Çin hat sanatı arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için, öncelikle Çin yazısı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Çin yazısı, bir resim yazısıdır. Önceleri, anlatılmak istenen varlıklar ve de eylemler resim yoluyla ifade edilmişlerdir. Zaman içinde bu resimler değişikliklere uğrayarak, günümüzde kullanılan "Çin Yazısı"nı oluşturmuşlardır. Çin yazısı, yakın zamana kadar fırça ile yazılırdı. Bunun sonucunda da, "Çin Hat Sanatı" meydana gelmiştir. Günümüzde, sadece Çin hat sanatı fırça ile yazılmakta, günlük yazışmalarda, çağdaş araçlar kullanılmaktadır. Çin hat sanatında, bir tek Çince imin doğru ve kurallarına uygun olarak yazılabilmesi için, en az beşyüz kez tekrarı gerekmektedir. Binlerce Çince imi yazmasını öğrenen ve de günlük yaşamında sürekli olarak fırça ile yazı yazmak zorunda kalan bir Çinlinin, fırça kullanmaktaki becerisini gözardı etmek mümkün değildir. Eğitim görmüş bir Çinlinin resim yapması çok doğaldır. Duygularını yazı ile anlatabildiği gibi, resimle de anlatabilir. Makalede, Çin resim sanatının Çin kültürünün anlaşılmasındaki rolü ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Çin Resim Sanatı; Çin Hat Sanatı; Ressam; Fırça; Mürekkep; Kağıt

Tam Metin:

PDF