Natüralizme Kadar İspanyol Romanında Gerçekçilik

Ertuğrul ÖNALP

Öz


Makalede, İspanyol edebiyatının gerçekçilik temsilcileri incelenmiş, eserlerinden örneklerle bu akımın İspanyol edebiyatındaki yeri anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler


İspanyol Edebiyatı; Roman; Gerçekçilik; Fernan Caballero; Pedro Antonio de Alarco; Juan Valera y Alcala Galiano; Jose Maria de Pereda; Benito Perez Galdos

Tam Metin:

PDF