Gérard de Nerval’in “Le Reveil en Voiture” ve “Fantasie” Başlıklı Şiirlerinde Müzik, Hayal ve Yanılsama

M. Emin ÖZCAN

Öz


XIX. yüzyıl Fransız Edebiyatının önemli yazarlarından Gérard de Nerval’in 1853 yılında yayımladığı Odelettes başlıklı yapıtı, dönemin şiir anlayışının dizelerde hayat bulduğu bir derleme olarak karşımıza çıkar. Şairin gençlik yıllarından itibaren müziğe ve hayale duyduğu ilgi, romantizmin de etkisiyle mısralarına yansımıştır. Bu bağlamda insana, görünen dünyanın ötesinde bir noktaya erişme olanağı sunan bu iki unsur yardımıyla ruhsal sıkıntılarından arınmaya çalışan şairin söz konusu derlemesinde yer alan "Le Reveil en Voiture" ve "Fantasie" başlıklı şiirleri, müzik, hayal ve yanılsama unsurlarını bir araya getirir.

Anahtar Sözcükler


Fransız Edebiyatı; Fransız Şiiri; Gérard de Nerval; “Le Reveil en Voiture”; “Fantasie”; Müzik; Hayal; Yanılsama; İmge