Türkiye'de 1900 Yılından Sonra Meydana Gelmiş Olan VIII ve Daha Fazla Şiddetindeki Depremler

Necla SIRAKAYA

Öz


Makalede, depremler ve nedenleri, depremlere ait ilk kayıtlar, Türkiye'nin genel tektonik durumu ve deprem bölgeleri arasındaki ilişkiler, Türkiye'deki aktif faylar hakkında bilgi verilmiş, ayrıca 1903-1986 yılları arasında 8 ve daha büyük şiddetli depremler, kronolojik olarak listelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Jeomorfoloji; Depremler; Türkiye

Tam Metin:

PDF