Abu Muhammad Ahmad B. A`Tham Al-Kufi'nin "Kitab Al – Futuh"u ve Arapların Orta Asya ve Hazar İstilasındaki Önemi

Akdes Nimet KURAT

Öz


Çalışmada, Abu Muhammad Ahmad B. A`Tham Al-Kufi'nin eseri olan Kitab Al–Futuh’un, erken dönem İslam ve Türk tarihi açısından önemli bilgiler içerdiğinden söz edilmekte ve Arap istilasının “popüler ve romantik tarih” olarak görülmemesi gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Kitab Al-Futuh; Hazar- Arap Savaşı; Türk-İslam Tarih