Tarihin Faydası ve Değeri

Arnold TOYNBEE, Ahmet E. UYSAL (Çev.)

Öz


Tarih sürekli olarak gelişen ve değişen bir süreçtir. Bir matematik kadar keskinlik ifade etmese de, felsefe gibi derin bir yönü de bulunmaktadır. Tarih, geçmişteki deneyimleri analiz ederek gelecek hakkında fikir sahibi olmak yönünden önemlidir. Çalışmada, ünlü İngiliz tarihçi Arnold J. Toynbee’nin tarihin içeriği, amacı, önemi ve neden çalışılması gereken bir alan olduğu konularındaki görüşleri yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Tarih; Tarih Bilinci; Tarih Felsefesi; Tarih Kuramı

Tam Metin:

PDF