Cavaharatarangini

Abidin İTİL

Öz


Çalışmada, Hindistan’da kullanılan en yaygın dil olan Sanskrit’in yeni ve eski dönemlerdeki durumu, her iki türü ile yazılmış olan eserler, eski ve günümüz Sanskritinin özellikleri, diğer Doğu dilleri ile olan ilişkisi karşılaştırmalı olarak, dönemin kaynakları ile açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Sanskritçe; Hint Edebiyatı

Tam Metin:

PDF