Haymana Güneyi ve Kurakçöl Havzası Çevresinde Coğrafya Araştırmaları

Oğuz EROL

Öz


Makalede, İç Anadolu’da Ankara ile Konya arasındaki Haymana-Tuzgölü-Yunak üçgeninin içine düşen alanın bir kısmını oluşturan, Haymana platoları adı verilen coğrafi birliğin güney bölümüne ilişkin yer şekilleri (dağlar, yarılmış yüksek düzlükler (platolar, yaylalar), ovalar ve vadiler), doğal bitki örtüsü, araziden faydalanma, ziraat ve hayvancılık ve topraklar incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; İç Anadolu Bölgesi; Haymana; Kurakçöl Havzası

Tam Metin:

PDF