İç Anadolu’da Haymana Tuzgölü Çevrelerinin İklimi Hakkında

Oğuz EROL

Öz


Meteoroloji gözlemlerine dayanılarak İç Anadolu’nun iklimi hakkında bazı çalışmalar yapılmış ve yayınlanmış bulunmakla beraber, bölgenin meteoroloji istasyonlarından uzakta bulunan Haymana ve Tuzgölü çevreleri iklimi hakkında, arazi gözlemlerine dayanılarak bazı bilgiler verilmesi gerekmektedir. Bu gereklilikten hareketle makalede, yazarın, DSİ’nin işbirliği ile 1960 yılı yazında Haymana güneyi ile Tuzgölü çevresinde yaptığı çalışmaların iklimle ilgili sonuçları, sıcaklık, rüzgârlar, hava nemliliği, buharlaşma, yağış, kuraklık, su kaybı, su ihtiyacı başlıklarında verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; İklim; İç Anadolu Bölgesi; Haymana; Tuz Gölü

Tam Metin:

PDF