Ankara ve Mürted Ovalarında Alüvyal Morfoloji ile Yeraltı Suları Arasındaki İlgi

Oğuz EROL

Öz


Makalede, Ankara çevresindeki alüvyal morfoloji ile yeraltısuları ve kaynakların dağılışı arasında yakın bir ilgi bulunduğu, Ankara ve Mürted Ovası’ndan örneklerle açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; İç Anadolu Bölgesi; Alüvyal Morfoloji; Yeraltı Suları; Ankara; Mürted Ovası

Tam Metin:

PDF