Erzincan Ovasının İklim Özellikleri

Erdoğan AKKAN

Öz


Erzincan Ovası'nın morfolojik durumunun iklimine yansıyan özelliklerine yer verilen makalede, civar ve yükseklikleri bakımından Erzincan'a yakın meteoroloji istasyonlarının verilerinden yararlanılmış ve karşılaştırmalar yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Fiziki Coğrafya; İklim; Doğu Anadolu İklimi; Erzincan Ovası

Tam Metin:

PDF