Eski Mezopotamya Kavimlerinde Kanun Anlayışı ve An’anesi

Emin BİLGİÇ

Öz


Yöresel gelenekler Eski Mezopotamya kavimlerinde zamanla kanun şeklini almıştır. Bu kanunlar kavimler içerisinde ve çevre kavimler arasında hızla yayılmıştır. Çalışmada, Mezopotamya uygarlıklarının gündelik hayatta kullandıkları ve toplumsal düzenin kurulmasında önemli bir basamak olan kanun yazıcılığı ve bu geleneğin dünya uygarlık tarihine katkıları tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Mezopotamya Uygarlığı; Eski Mezopotamya; Kanun Anlayışı; Gelenekler

Tam Metin:

PDF