Hammurabi'nin Toprak Kanunları

Mebrure TOSUN

Öz


Hammurabi, fetihleriyle, Mezopotamya'nın büyük, küçük birçok şehir devletlerini zapt ederek, Sümer ve Akad ülkelerini bir imperatorluk halinde birleştiren kraldır. Ülkesinde geçerli kanunlar üzerinde kısmen değişiklikler yaparak, kısmen de yenilikler getirerek bir reform yapmıştır. Çalışmada, ilk yazılı hukuk kanunlarını oluşturduğu bilinen Hammurabi’nin toprak kanunları tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Mezopotamya Uygarlığı; Hammurabi Kanunları; Toprak Kanunları

Tam Metin:

PDF