S.t. Coleridge’in Muhafazakarlık Dönemi: Triniteryanizme Yolculuk

Nurten BİRLİK

Öz


S.T. Coleridge’in şair olarak en üretken olabildiği zaman dilimi 1797-1798 yıllarıdır. En güzel şiirlerini bu dönemde yazdığı için bu dönem onun şiir yaşamında olgunluk yılları olarak kabul edilir. Ancak, Lirik Baladlar’ın yayımlanmasını takiben Coleridge’in Almanya gezisi ve Alman idealistlerini okumasından sonra, hem felsefi, hem politik hem de şiir estetiği konusundaki düşünce ve pratiğinde radikal değişimler olur. Bu Hristiyanlığın daha rasyonel ve bilimsel bir bakış açısıyla yorumlandığı Tevhitçi (Unitarian,) çizgiden daha muhafazakar bir bakış açısının hakim olduğu Triniteryen (Trinitarian) bir çizgiye kayıştır aynı zamanda. Coleridge, politik olarak da daha önce kurulu düzen ve kral karşıtı bir çizgideyken ve Pitt hükümetinin politikalarını sert bir şekilde eleştiriyorken Almanya seyahati sonrası kurulu düzeni destekler. Muhafazakar Hristiyanlık ile Alman idealizmi arasında uzlaşı sağlamaya çalışır. Bu yazı daha çok düz yazıda başarılı olduğu geç döneminde, Coleridge’in özel hayatına göndermeler yaparak, yıllar içinde değişen politik ve dini görüşleri arasındaki etkileşimi irdelemeyi hedefler.

Anahtar Sözcükler


ST Coleridge; Tevhitçilik; İngiliz Romantik Şiiri; Coleridge ve Hristiyanlık; Coleridge ve Politika; Triniteryanizm; Düşünceye Yardımlar; Kilisenin ve Devletin Yapısı

Tam Metin:

PDF