Acemhüyük İskeleti

Refakat ÇİNER

Öz


Makalede, Niğde’nin Aksaray ilçesindeki Acemhüyük’te yapılan kazılarda bulunan iskeletin yaş, cinsiyet, kafatası ve boy özelliklerinin incelenmesi sonucu elde edilen bulgular tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Arkeoloji; Acemhüyük İskeleti; Niğde; Aksaray

Tam Metin:

PDF