Köy Toplumları İle İlgili Kalkınma Çalışmalarında Etnolojik (Sosyal Antropolojik) Çalışmaların Yeri

Nermin ERDENTUĞ

Öz


Makalede, kent toplumları ile köy toplumları arasındaki farklılıklar ele alınmış, söz konusu farklılıkların ülkelerin kalkınma çalışmalarına olan etkileri, alan çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Etnoloji; Sosyal Antropoloji; Sosyoloji; Kent Toplumları; Köy Toplumları; Kent Yaşamı; Kır Yaşamı

Tam Metin:

PDF