Eski Babil’de Kız Evladın Miras Meselesi

Kadriye YALVAÇ

Öz


Ataerkil bir yapıya sahip olan eski Mezopotamya uygarlıklarında, kadının sosyal ve hukuki statüsü sorunludur. Bunların en önemlilerinden olan miras meselesine Sümer ve Babil yazılı kaynaklarında rastlanmaktadır. Çalışmada, Eski Babil’de kadınların miras hakkı, etimolojik incelemeler ve tarihin ilk yazılı hukuk kuralları olan Hammurabi Kanunları’na dayalı olarak incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Eski Mezopotamya; Kadın; Miras; Başlık Parası; Hammurabi; Kanunlar; Miras; Gelenekler; Evlenme

Tam Metin:

PDF