Urartu Dini

B. B. PIOTROVSKIY, İsmail KAYNAK (Çev.)

Öz


Makalede, Anadolu uygarlıklarının önemli temsilcilerinden olan Urartuların çivi yazısı metinler ve kabartmalar yardımıyla gündelik hayattaki din anlayışı, inanışları, ritüelleri ve bunun siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata yansımaları konu edilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Anadolu Uygarlıkları; Urartu Uygarlığı; Kabartmalar; Çivi Yazıları; Din

Tam Metin:

PDF