Kütüphanecilik Kursları

Osman ERSOY

Öz


Makalede, 1925’ten itibaren çeşitli düzey ve içerikte yürütülen Kütüphanecilik kurslarının, kütüphanecilik mesleğinin eğitiminde ve yaygınlaşmasındaki etkileri tartışılmıştır. Ayrıca 1965 yılına kadar başta Ankara ve İstanbul’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen kurs ve seminerlerden örnekler verilerek, kütüphanecilik eğitiminin bir meslek eğitimine nasıl dönüştüğü incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Kütüphanecilik; Kütüphanecilik Eğitimi; Kütüphanecilik Kursları

Tam Metin:

PDF